Kategória: Oznamy

Zápis na školský rok 2019/2020

Zápis nových detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa koná v týždni od 1.4.do 5.4.2019

K zápisu je potrebná fotokópia rodného listu dieťaťa, kartička poistenca, žiadosť o prijatie do MŠ.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Príspevok 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia materskej školy ,

Aj tento rok by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o príspevok 2% z Vašich daní, ktoré by sme chceli využiť na vytvorenie krajšieho prostredia škôlkárskeho dvora a to :

-vybudovaním „ letnej škôlky“ kde by mohli detičky v teplých mesiacoch tráviť časť vyučovania

– osadením nových lavičiek a externého mobiliáru, prípadne ďalších prvkov detského ihriska

Ilustračné foto

Dvor MŠ

Veríme, že sa nám to s Vašou pomocou podarí a vyzbierame čo najviac finančných prostriedkov. Oslovte prosím s našou prosbou Vašich známych , susedov, zamestnávateľov a všetkých dobrých ľudí, ktorí nám môžu pomôcť.

Tlačivo / Vyhlásenie o poukázaní 2% / je k dispozícii v MŠ a tlačivách.

V mene všetkých detí a kolektívu MŠ vopred ďakujeme.

Poďakovanie
Vianoce 2018
Karneval 2018

Darovanie 2%

Zápis do MŠ v roku 2018

Vianočné prázdniny 2017

Prázdniny 2017

Príjemné prežitie prázdnin, veľa zážitkov detičkám, rodičom a priateľom našej materskej školy prajú zamestnanci školy.

Tešíme sa na Vás 4. septembra

 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018