História

Naša Materská škola sa nachádza na Hlavnej ulici 88 v Gajaroch.

  • 3.9.1984 – budovu školy postavili v akcií Z naši občania a slávnostne ju odovzdali
  • 1.7.2002 – je materská škola právnou subjektivitou a zriaďovateľom je Obec Gajary
  • 2008 – sme zrealizovali rekonštrukciu umyvárky a sociálneho zariadenia pre deti I. a II. triedy
  • 2010 – prebehla nadstavba materskej školy a zhotovenie novej strechy. Investorom bola Obec Gajary
  • 2013 – čiastočná rekonštrukcia budovy a sociálnych zariadení
  • 2014 – otvorenie IV. triedy pre 2,5 ročné deti