Príspevok 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia materskej školy ,

Aj tento rok by sme Vás chceli veľmi pekne poprosiť o príspevok 2% z Vašich daní, ktoré by sme chceli využiť na vytvorenie krajšieho prostredia škôlkárskeho dvora a to :

-vybudovaním „ letnej škôlky“ kde by mohli detičky v teplých mesiacoch tráviť časť vyučovania

– osadením nových lavičiek a externého mobiliáru, prípadne ďalších prvkov detského ihriska

Ilustračné foto

Dvor MŠ

Veríme, že sa nám to s Vašou pomocou podarí a vyzbierame čo najviac finančných prostriedkov. Oslovte prosím s našou prosbou Vašich známych , susedov, zamestnávateľov a všetkých dobrých ľudí, ktorí nám môžu pomôcť.

Tlačivo / Vyhlásenie o poukázaní 2% / je k dispozícii v MŠ a tlačivách.

V mene všetkých detí a kolektívu MŠ vopred ďakujeme.