Poďakovanie

Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ v Gajaroch, ktorí ste v roku 2017 venovali deťom 2% z vaších daní.
Z týchto peňazí boli zakúpené nové odrážadlá, reflexné vesty, detská kuchynka a hojdačka.
Veríme, že aj v roku 2018 nezabudnete na deti našej materskej školy a vašim
príspevkom „dvoch percent z daní“ im opäť vyčaríte úsmev na tvári a rozžiarite v ich očkách veselé ohníčky radosti.

Ešte raz Vám veľmi pekne ďakujeme.