Rada školy

Predseda
Katarína Poláková zástupca rodičov
Členovia
Jarmila Martinkovičová zástupca pedagogických zamestnancov
Andrea Písečná zástupca pedagogických zamestnancov
Lenka Šalgovič Mistecká zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Juraj  Sláma zástupca zriaďovateľa
Ján Čepička zástupca zriaďovateľa
Zapisovateľ
Daniela  Hubeková zástupca rodičov