Rada školy

Predseda
Katarína Poláková zástupca rodičov
Členovia
Jarmila Martinkovičová zástupca pedagogických zamestnancov
Andrea Písečná zástupca pedagogických zamestnancov
Gabriela Petrášová zástupca nepedagogických zamestnancov
Ing. Marek Fajkoš zástupca zriaďovateľa
Miriam Bogdalíková zástupca zriaďovateľa
Zapisovateľ
Lucia Hurbanová zástupca rodičov