Školský vzdelávací program

Mesiac Obsahové celky Témy
September Môj domov Ja a moja rodina
Moji kamaráti
Moja dedina
Slovensko – moja vlasť
Október Žijeme zdravo Potraviny a stravovanie
Ovocie a zelenina
Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
Pracovné profesie
November Čarovná jeseň Zem, jej vlastnosti a podoby
Počasie
Bezpečnosť na ceste
Lesné a voľne žijúce zvieratá
December Zimné radovánky Mikuláš
Zimná príroda
Vianoce
Január Začíname nový rok Časové vzťahy
Karneval
Európa a ostatné svetadiely
Február Zima Neživá príroda
Predmety a ich vlastnosti
Vtáky v zime, starostlivosť o vtákov
Fašiangy
Marec Kniha, náš kamarát Poézia
Rozprávky a bájky
Umelecko-náučná literatúra
Komunikačné médiá
Apríl Príroda sa zobudila Veľká noc
Rastliny a starostlivsť o rastliny
Vtáky, hmyz
Domáce zvieratá a mláďatá
Máj Príroda Záhradné a lúčne kvety
Deň matiek
Život v lese, pri vode
Exotické zvieratá
Jún Tešíme sa na leto Deň detí
Dopravné prostriedky
Leto
Vpravo, vľavo