Zamestnanci

Vedenie školy
Riaditeľka Helena Petrovičová
Zástupca Linda Držíková
Vedúca školskej jedálne Lenka Mistecká
Pedagogický personál
I. trieda – Slniečka Ing. Lívia Prokop Písečná, Scarlett Pernecká
II. trieda – Šmolkovia Veronika Havlínová, Mária Kormančíková
III. trieda – Lienky Jarmila Martinkovičová, Andrea Písečná
IV. trieda – Predškoláci Helena Petrovičová, Linda Držíková
Nepedagogický personál
Hlavná kuchárka Gabriela Petrášová
Pomocná kuchárka Katarína Fajnorová
Upratovačka Eva Spustová
Údržbár, kurič Ján Hrica
Ekonómka Bc. Katarína Orgoňová