Zamestnanci

Vedenie školy
Riaditeľka Helena Petrovičová
Zástupca Veronika Žvachová
Vedúca školskej jedálne Lenka Mistecká
Pedagogický personál
I. trieda – Slniečka Ing. Lívia Prokop Písečná, Scarlett Pernecká
II. trieda – Šmolkovia Andrea Písečná, Jarmila Martinkovičová
III. trieda – Lienky Linda Držíková, Mária Kormančíková
IV. trieda – Predškoláci Helena Petrovičová, Veronika Žvachová
Nepedagogický personál
Hlavná kuchárka Gabriela Petrášová
Pomocná kuchárka Katarína Fajnorová
Upratovačka Eva Spustová
Údržbár, kurič Miroslav Dubovický
Ekonómka Bc. Katarína Orgoňová