Zamestnanci

Vedenie školy
Riaditeľka Helena Petrovičová
Zástupca Linda Držíková
Vedúca školskej jedálne Lenka Mistecká
Pedagogický personál
I. trieda – Slniečka Scarlett Pernecká, Mgr. Denisa Petrovičová
II. trieda – Šmolkovia Linda  Držíková, Helena  Petrovičová
III. trieda – Lienky Mária  Kormančíková, Mgr. Michaela Martinkovičová
IV. trieda – Predškoláci Andrea Písečná, Jarmila  Martinkovičová
Nepedagogický personál
Hlavná kuchárka Gabriela Petrášová
Pomocná kuchárka Katarína Fajnorová
Upratovačka Eva Spustová
Údržbár, kurič Ján Hrica
Ekonómka Bc. Katarína Orgoňová