Zápis na školský rok 2019/2020

Zápis nových detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa koná v týždni od 1.4.do 5.4.2019

K zápisu je potrebná fotokópia rodného listu dieťaťa, kartička poistenca, žiadosť o prijatie do MŠ.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.