Zápis na školský rok 2016 / 2017

malickyZápis nových detí do materskej školy na školský rok 2016/ 2017 sa koná v mesiaci apríl. Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa.

Cieľom preprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

 

Mimoškolské aktivity:

  • detiprednášky s detským lekárom a psychológom
  • nemčina
  • organizovanie akcií pre deti a rodičov: výstava detských prác, Den dziní, Mikuláš, posedenie pri stromčeku, Deň matiek, bábkové predstavenia, muzikál, sokoliari, Deň detí, výlet do prírody a pod.
  • Škola v prírode
  • predplavecký výcvik