Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Obdobie
Faktúry

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

9/2019

10/2019

11/2019

12/2019

 Zmluvy SPP dodatok zo dňa 30.11.2016 pre odberné miesto 1

SPP dodatok zo dňa 30.11.2016 pre odberné miesto 2

RZMS darovacia zmluva

Objednavky 2018

Zmluva o výpožičke Bidfoot

Mandátna zmluva Bartovicova SK

Dodatok zmluvy SPP 2018