Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Obdobie
Faktúry

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

 Zmluvy SPP dodatok zo dňa 30.11.2016 pre odberné miesto 1

SPP dodatok zo dňa 30.11.2016 pre odberné miesto 2

RZMS darovacia zmluva